Wie?

IMG_0284_blog

We zijn een multigeneratie groep die besloten hebben deze maatschappij, die wij de matrix noemen, te verlaten en opnieuw te beginnen. Dat is het ongeveer in één zin. We zijn de ‘2012 survival group’, zonder de doemdenkers en mét daadkrachtigen met een realistisch  plan. Daar komt uiteraard een heleboel bij kijken.

Wie zijn we dan?
In tegenstelling tot wat velen denken bij het lezen van deze blog, zijn wij perfect normale mensen. Vaste – niet slecht betaalde – job, huisje, tuintje, boompje, … en dat willen we niet verliezen doordat anderen vinden dat we met al te gekke ideeën rondlopen. We bestaan uit een groep van een tiental overlevers, momenteel tussen de 25 en 45 jaar oud, mannen en vrouwen, uit België en Nederland. Sommigen komen van elders, maar het belangrijkste is dat we allemaal Nederlands spreken. Dat mag wel wat griezelig klinken, maar het is zo. Sommigen van ons zijn misschien je collega op het werk, staan in de file naast je op de snelweg of zitten tegenover je op de trein. Nee, we nemen geen drugs, en nee we zijn niet die marginale soort die alles gelooft wat ze op YouTube filmpjes ziet. Ja, we hebben diploma’s en we zijn netjes gekleed.

Het verschil
Waar zit het verschil dan tussen ons, die alles achter laten en volledig opnieuw gaan beginnen, en die andere normale mensen die geloven in de waarde van geld en dagelijks zo goed mogelijk hun job uitvoeren? Het antwoord komt natuurlijk vanuit onze perceptie, maar hier is een poging:

  • We nemen de onheilsvoorspellingen voor de nabije toekomst (op het internet vaak onder de 2012-noemer geplaatst) serieus. Hoewel veel van die voorspellingen gemaakt zijn om je angst aan te jagen, zien we in dat ze een reële mogelijkheid zijn, en een dito bedreiging vormen voor de continuiteit van de mensheid. Er zijn té veel voorspellingen uit bronnen die al vaker correcte voorspellingen maakten. Bovendien moet je maar gewoon rondom je heen kijken. Je ziet de wereld aan een razend tempo veranderen en meestal niet in de goeie richting.
  • De meerderheid van ons kijkt geen TV en volgt geen traditionele media. We kiezen onze informatie zelf online. Op deze manier worden we minder gehypnotiseerd, en kunnen we beter afstand nemen van het media schouwspel.
  • De meesten onder ons zijn vleesgeworden experts in conspiratologie. Dat is de leer van der samenzweringen. Er zijn met name een aantal zaken die de koers van de mensheid bepalen, waaronder: rechtspraak, wetten en samenzweringen. Bij samenzweringen hoef je niet direct de denken aan de populaire samenzweringstheoriën over JFK, 9/11 of Diana.
  • We hebben een sterke drang naar onafhankelijkheid. We willen weer léven. Deze hi-tech SUV maatschappij is een vleesgeworden illusie. Een luchtbel die instort, maar iedereen klampt zich banghartig vast aan elke sprankeltje positief nieuws die hen opnieuw de hoop geeft dat ze ooit hetzelfde luxe-leventje zullen leiden als hun ouders. Wij doorzien dat patroon, en bereiden ons voor op ietwat slechtere tijden. Maar zich daarvoor voorbereiden kan best leuk zijn.
  • We zijn niet-religieus en ook niet atheïstisch. En nu denk je… nee, we willen ook geen nieuw geloof oprichten. We beseffen wel dat geloof belangrijk is om het leven te begrijpen en er zin aan te geven. Zeg maar dat we “god” in ons eigen leven zijn.
  • We zijn natuurliefhebbers. We beseffen dat deze planeet ons kostbaar is, maar niet omdat Al Gore het zegt (hij is gewoon deel van een commerciële agenda), maar omdat de natuur de enige is die problemen oplost, terwijl de menselijke oplossing meestal nieuwe problemen-in-wording zijn.

Dit ‘dagboek’ is dus niet bedoeld om iemand te overtuigen, sterker nog: onze levensvisie is niet te overtuigen of op te leggen, je beseft het of je beseft het niet. Mensen die gelijkaardige ideeën hebben mogen ons uiteraard steeds contacteren. Toch is het in de eerste plaats de bedoeling onze vrienden en familie te vertellen over ons (voor hen) vreemde plan. Op deze blog kijken we doorheen abstracte waarden en focussen we op ‘the big picture’ en proberen we verschillende gebeurtenissen te linken in één groot model. Want dat is nu net het zelfverdedigingsmechanisme van de matrix: voorkomen dat je overzicht, detail, kennis, intelligentie en voor zichzelf denkende (én beslissende) wezen.

Wij hebben reeds de rode pil uit de film genomen, en hier kun je meelezen terwijl we ons klaarmaken om te unpluggen… zolang we in de matrix zijn.

Wanneer we vertrekken? Dat weet niemand, het kan dit jaar zijn of in één van de daarop volgende maanden. We wachten tot we geschikt terein gevonden hebben en we ‘voelen’ dat we er klaar voor zijn.

Deze site is hoofdzakelijk in het Engels, omdat de gemiddelde Belg en Nederlander nog steeds Engelse termen gebruikt om te zoeken in de verschillende zoekrobots.

Advertisements
%d bloggers like this: